Andreas Erici Uranius
Andreas Erici Uranius
f.


d.


Kyrkohrde i Grava 1649-1661Biografi ]

Erik
Olofsson Spak

f.1550
Nedre Ullerud (S)
d.1610
Karlstad (S)


                
                
                
                
                
                
Malin
Sprätt Pråll

f.1560
Karlstad (S)
d.1610
Karlstad (S)


Hans
Språll

f.
d.

                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Andreas Erici Uranius.
Kyrkohrde i Grava 1649-1661.

Andrea Erici Uranius son af Laxfiskaren vid Dejeforsen Erik Olsson Spak. Student i Uppsala 1626. Här Comminister 1630; Kyrkoherde den 7/12 1649.

Född i Deje och son till kronolaxfiskaren vid Dejeforsen Olof Eriksson Spak. Suderade i Uppsala 1626 i drottning Kristinas brev av den 7 december 1649 förordnas A.U. till kyrkoherde i Grava "emedan menige man i bemälte Grava socken hava oss i undernådighet supplicerat och begärt brevisare och prästman välärde herr Anders Erici Uranium till sin kyrkoherde och själasörjare såsom den där länge och väl i församlingen tjänt haver" I ett Kungligt brev, utfärdat samma dag, heter det ang. det nya pastoratet, att eftersom vi "förnimmer att därunder är intet prästbord, helst emedan den socknen av långlig tid tillbaka haver varit annexa till Karlstad, varföre haver vi förordnat och beviljat..... att det hemmanet Almar i bemälte socken och Kils härad härefter skall vara prästebord under Grava pastorat". Enligt F. Fryksell hade A. U. rest till Stockholm för att utverka drottning Kristinas fullmakt för pastoratet. Källa: Karlstad stifts Herdaminne

Andrea gifte sig med Elin Jansdotter. Deras barn kallade sig Gravander. (Elin Jansdotter föddes i S Borgeby, Sunne, Värmland och dog den 8 Juli 1688 i Grava, Karlstads kommun, Värmland.)


Antavla ]

Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2009-10-02