Anders Månsson Wall
död 1738
Anders Månsson Wall
f.


d.1738


Gästgifvare på Lund, född 1636?Biografi ] [ Barn ]

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Anders Månsson Wall,
död 1738. Gästgifvare på Lund, född 1636?.

En kraftkarl i DalslandI Ånimskogs kyrka i Dalsland finns en minnestavla med inskriptionen: "Anders Wall, som gifvit denna predikstol, var gästgifvare på Lund. Var fem gånger gift. Hade med alla sina hustrur 17 barn. Var 82 år då han sista gången blef gift. Hade före sin död barnbarn i sista giftet. Var 102 år när han afled 1758." Det finns ett fel i uppgifterna, han dog redan 1738, 102 år gammal. *

( I en artikel i Ånimskogs sockenbok "Vårt land" om Ånskolunds gästgifveri påpekar författaren Conny Källvik: "Uppgiften om Anders Walls höga ålder stämmer inte, då man jämför dombok och dödbok. Enligt dödboken avled han år 1738. Om dombokens uppgift att åldern år 1729 var 80 år skulle han således varit 89 år vid sin bortgång.")

Om Anders Månsson Wall kan vidare omtalas att han var ägare till gårdarna Lunden, Slobol och Knollen, var kyrkvärd och blev 1723, vid 87 års ålder, riksdagsman för Tössbo härad. Förutom predikstolen hade han också skänkt kyrkans mindre klocka, på vilken hans namn står ingraverat. Han ligger begravd under en gravhäll i koret i kyrkan. Kyrkans storklocka bär namnet Erik Wall, son till Anders Wall i 3:e äktenskapet, född 1699, senare prost i Edsleskog.När man passerar Uddevalla på E 6 norrut, passerar man Brattåsmotet ungefär där det forna Oddevall låg. Där låg kronohemmanet Brattås och där bodde på slutet av 1600-talet handelsmannen, rusthållaren, skeppsbyggaren och generalgevaldigerlöjtnanten Gabriel Eriksson Stjärnberg. Han idkade alltså skeppsbyggeri ungefär där senare Uddevallavarvet låg. I Uddevalla stads historia omtalas två av de skepp som han byggde, "Engelen Gabriel" och "Carl XII".

Stjärnberg och hans hustru Margareta Werner hade flera barn, bland andra sonen Gabriel, som blev militär och adlades Borgenstjärna, Katarina gift, med handelsmannen i Vänersborg Lars Kinkell och min anmoder Hedvig.

Hedvig Stjärnberg gifte sig den 28/12 1711 med en man som hette Jonas Paulin. Vem han var och var han kom ifrån vet jag inte. Men han avled, och 1717 befann sig Hedvig, som således var änka, hos sin syster Katarina gift Kinkell i Vänersborg. Hon borde då ha varit i 25-årsåldern. Som kvinna hade hon små möjligheter att försörja sig själv.

Där träffade hon den 82-årige Anders Månsson Wall, som var änkeman för fjärde gången. Det kan knappast ha varit fråga om den stora kärleken, men när han friade sa hon ja.

I Vigselboken för Ånimskog står den 2 februari 1718: " Efter 3:e föreg. lysningar copulerades gästgifvaren Anders Wall med Hedevig Stiernberg."

Men Anders Wall var en kraftkarl. Äktenskapet varade i 20 år. Efter bara 8 månader och två dagar kom sonen Anders, 1719 kom Gabriel, 1721 Karin, 1724 Margareta och 1726 min anfader Erik, när Anders Wall var 90 år!

Dottern Karin Wall gifte sig den 31/5 1737 med handelsmannen i Västervik Abraham Funk, och med honom fick hon barn 1738, Anders Walls barnbarn, innan Anders Wall dog den 30 november 1738, 102 år gammal.

Hedvig Stjärnberg gifte om sig den 13/4 1740 med Conrad Arnold Lachtrup, Källarmästare i Vänersborg.

Min anfader Erik Wall arbetade son bonde och gästgivare, gifte sig 1741 med Margareta Pagander, och flyttade 1754 till gården Ramneberg (Boet) i Vassända. I inflyttningsbok för Vassända står: "Gästgivarn Erik Wall med hustrun Margaret Pagander och fyra barn samt pigan Malin och gossarna Jonas och Petter flytta till Ramneberg ifrån Dal och Örs församling med gott vittnesbörd af herr Andr. Waldenström."

Släkten bodde därefter i 100 år på Ramneberg, innan min morfar och tre av hans syskon flyttade till Trollhättan på 1880-talet.

Bengt Lindbom

Källor:

Sammanställning om Anders Wall av Viktor Olsson i Tösse

Uddevalla stads historia om släkten Stjärnberg

Kyrkoböckerna

Anders var riksdagsman och gästgivare på Ånskolunds Gästgiveri, även kallat "Lunden", i Ånimskogs socken. Han var även kyrkvärd i Ånimskogs kyrka.

Enligt uppgift var Anders gift 5 gånger. Den första hustru som namnet är känt på är Malin Eriksdotter. Om hon var hans första hustru är ännu inte känt. År 1688 avled Malin och Anders blev änkling. Vissa uppgifter gör gällande att hon avled 1690.

Två år senare, 1690, var han gift med Margareta Svensdotter Falk. Margareta avled år 1691 enligt inristningen på gravhällen i Ånimskogs kyrka, år 1692 enligt notering i domboken.

Anders nästa hustru hette Elin Andersdotter. Hennes namn är känt från inskriptionen på gravhällen i Ånimskogs kyrka. Det är inte känt vilket år hon avled.

Anders fjärde hustru, Karin Andersdotter, gifte han sig med efter år 1704. Hon var då änka efter förste länsman i Vedbo härad östra, Olof Bryngelsson Torpengren, som avled omkring år 1704. Karin var född 1655 och avled den 4 juli 1717 i Lunden.

Anders sista hustru, Hedvig Stiernborg, gifte han sig med den 2 februari 1718. I vigselboken i Ånimskogs socken är det skrivet "1. Den 2 februarii, effter 3:e föregåande lysningar som skedde uti Wänersborg, copulerades gästgifwaren wällförståndig Anders Wall med enkian ärebårne Hedvich Stiernberge". Med henne fick han flera barn. Det sista barnet skall han ha fått vid en ålder av 80 år. År 1729 är det noterat att han hade "fyra levande barn, små".

Totalt skall Anders ha fått 17 barn med sina fem hustrur.

Vid Sveriges Riksdags möte år 1723 var Anders uttagen som en av de 10 personerna som skulle representera Bondeståndet från Älvsborgs län. Anders, som representerade Tössbo härad, är noterad som "Wall, Anders Månsson, gästgivare, Lunden. (Ånimskog)", enligt Ludvig Mårtenssons "Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710 - 1800". Detta var också den enda gången han var uttagen till detta uppdrag.

Något hände dock under mötet som gjorde att han var tvungen att återvända hem. Om detta finns en notering i Bondeståndets riksdagsprotokoll för åren 1720-1727 där följande är noterat:

"1723 d. 10 aug.

Kom Allmogen tillsammans, då Herredagzman från Dalsland och Elfsborgs lähn Anders Månsson Wall begiärte och erhölt lof at resa hem, giörandes han till sin fullmächtig Måns Erichsson ifrån Wedbo härad på Dahl. ..." 1)

Anders var enligt uppgift en förmögen man och skänkte bl a predikstolen i Ånimskogs kyrka. På predikstolen finns en trätavla som berättar om Anders Walls liv. Den hittades på kyrkovinden 1929 vid en reparation av kyrkans interiör och uppsattes på sin nuvarande plats på Predikstolen.

Anders Wall som gifvit thenna Predikstol var giästgifvare på Lund var fem gånger gift hadde med alla sina Hustrur sjutton Barn var 82 år då han sista gången blev gift hade före sin död barnabarn i sista giftet var 102 år gammal när han avled år 1758. Noteringen om att Anders avled år 1758 är fel, han avled år 1738.

I häftet om Ånimskogs kyrka finns också Anders Wall omnämd:

"Predikstolen är skänkt av kyrkovärden och gästgivaren på Lunds gästgivargård. Om hans märkliga familjehistoria förmäler en på predikstolstrappan placerad trätavla. Denna tavla finnes upptagen i en inventarieförteckning från år 1774. Predikstolsdonator Anders Wall ligger begraven framför altaret under en stor skulpterad skifferhäll, vars ornamentik är illa åtgången av de många som sökt tröst ur kalk och patén, burit sina döda eller vigts till ett kristligt äkta förbund framför den enkla altarrunden".

Om Anders liv och leverne som gästgivare finns också beskrivet i "Boken om Ånimskog", där ett av avsnitten handlar om Ånskolunds Gästgiveri.

Anders avled i sitt hem i Lunden, Ånimskogs socken, den 30 november 1738. Han ligger begravd under en gravhäll framför altaret i Ånimskogs kyrka. I graven ligger även hans tre första hustrur begravda.

Se också information om Anders Månsson Wall i Bengt Hemtuns bok om "Oxlandet" i avsnittet "Postbönder och skjutsrättare" på denna sida. 1) Information från C-G Magnusson.


Gift med
Elin Andersdotter.

Barn:
Magdalena Andersdotter Wall, född 1693, död 1775

Antavla ]

Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2009-10-02